SNICKARE DÅ OCH NU

Snickaryrket har funnits i historien i flera tusen år. På grund av dess tillgänglighet och enkla bearbetning fungerar trä troget som ett byggmaterial vid tillverkningen av många verktyg och hushållsutrustning. Trots att vi lever i en blomstrande modernitet behöver vi snickeritjänster lika mycket som tidigare.

Verktyg SOM KÄRNAN

Trots tusentals år har rollen som snickare inte förändrats – dagens hantverkare arbetar med samma jobb som tidigare. Den största skillnaden som tydligt skiljer det förflutna från nuet i detta avseende är de verktyg som används.
Arbetet med en snickare från före maskinutvecklingstiden var ingen lätt uppgift. Genomförandet av varje order innebar mycket fysisk ansträngning, vilket avsevärt förlängde utförandetiden och utnyttjade hantverkarens hälsa. Fram till början av nittonhundra-talet användes ofta verktyg som handsågar, laster, mejslar och mycket annat.

Situationen är helt annorlunda nu. Naturligtvis använder många snickare ibland traditionella handverktyg, men deras roll i verkstäderna har utan tvekan tagits av mekaniserade ersättare. Tack vare detta är snickeritjänster mycket mer tillgängliga och mycket billigare än tidigare.

ETIKETT INOM SNICKAR TJÄNSTER

Under medeltiden var en person som arbetade inom ett visst hantverk tvungen att följa de uppförandebestämmelser som infördes ovanifrån. De definierades tydligt av de så kallade bygglagarna, som en gång införde ett stort gap mellan snickare och byggare. Likheterna mellan dessa yrken är så stora att många idag använder sina namn omväxlande och tror att de är synonyma termer.

Enligt stadgarna kunde en snickare inte utföra ”arbeten gjorda med naglar” och en snickare kunde inte utföra ”limmade arbeten”. Var och en av hantverksyrkena hade begränsningar som förhindrade sammanslagningen av enskilda snickare till en central verkstad.

Dessa typer av uppdelningar finns inte idag, och reglerna för den fria marknaden möjliggör inte bara utan kräver även maximal flexibilitet och mångsidighet för snickeritjänster.

FRÅN STANDARD TILL LYX

Framstegen inom teknik inom hantverk har gjort att många av de produkter som en gång var en standard blev lyxvaror. Hur är detta möjligt? Fram till nyligen fanns inte fabriker eller grossister som handlade med distribution av möbler på vår planet. Det enda sättet att få denna typ av varor var att använda en privat snickeritjänst. Däremot är de nuvarande skräddarsydda möblerna – främst på grund av det höga priset – en produkt som endast är tillgänglig för några få utvalda. Så det verkar som att utvecklingen av hantverket tyvärr inte bidrog till populariseringen av dess sanna form.

Kontakta oss som din snickare i Göteborg!